Informacje dla rodziców

Zajecia

-Codzienny język angielski

-hiszpański

-tańce

-logopedia (grupowa i indywidualna)

– zajęcia przyrodnicze, teatralne, wokalne, muzyczne oraz kulinarne

– gimnastyka korekcyjna

-judo

-EEG biofeedback

– opieka specjalistów (fizjoterapeuta, psycholog, logopeda)