Informacje dla rodziców

Zajecia

-Codzienny język angielski
-tańce-logopedia (grupowa i indywidualna)
– zajęcia przyrodnicze, teatralne, wokalne, muzyczne oraz kulinarne
-EEG biofeedback
– opieka specjalistów (fizjoterapeuta, psycholog, logopeda)