SZKOŁA PODSTAWOWA -O NAS

ZAPRASZAMY

O nas

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Stwarzamy każdemu dziecku szansę do rozwoju zgodnie z jego talentem, zainteresowaniami i możliwościami intelektualnymi. Nasze dzieci uczymy dwujęzycznie. Wykształcamy w nich umiejętność uczenia się i funkcjonowania w dwóch językach: polskim i angielskim. Dbamy u naszych uczniów, o ich potrzebę bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, potrzebę poznania i samorealizacji.


Głównym założeniem nauki w naszej szkole jest edukacja międzynarodowa, która dobrze wpływa na kształtowanie w uczniach tolerancji, kreatywności oraz zainteresowania innymi kulturami. Zależy nam na tym aby dzieci mogły lepiej poznać świat i uzyskać dobrą edukację prowadzącą do satysfakcjonującej i lukratywnej przyszłości zawodowej. Absolwent takiej szkoły myśli szerzej, bardziej wielokulturowo, a fakt, że szkoła jest wielojęzyczna, sprawia, że przed uczniami otwierają się uczelnie całego świata.

Podstawowe założenia:

-nauka metodą projektu edukacyjnego
-język angielski jako język równorzędny
-nauka poprzez doświadczenie oraz eksplorowanie
-zaspokajanie potrzeby ruchu poprzez zajęcia edukacyjne w terenie
-bogaty wybór zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań w cenie czesnego
-zajęcia opiekuńcze w formie półkoloni w okresie wakacyjnym
-Realizację podstawy programowej
-Zajęcia indywidulne z psychologiem, logopedą i fizjoterapeutą